Japanese / English

Laboratory Members


Name Position Room No.
Shintaro Hoshino Assistant Professor 1529
Ryuta Iwazaki D3 (JSPS Research Fellow) 1523
Kazuki Iguchi M2 1523
Tatsuya Miki M2 1523
Yutaro Misu M2 1523
Taiki Ishizaki B4 1527
Natsuki Okada B4 1523
Masato Sekine B4 1519
Rion Tamma B4 1519


Former Members


NamePeriod
Yoshikuni Kaga 2019.4-2022.3
Shoma Iimura 2018.4-2021.3
Shunta Tamura 2018.4-2021.3
Runa Narumi 2019.4-2020.3
Kyohei Matsuya 2019.4-2020.3
Yuki Takahashi 2018.4-2019.3