Japanese / English

Laboratory Members


Name Position Room No.
Shintaro Hoshino Assistant Professor 1529
Ryuta Iwazaki D2 1527
Yoshikuni Kaga M2 1523
Kazuki Iguchi M1 1527
Tatsuya Miki M1 1523
Yutaro Misu M1 1523
Taiki Ishizaki B4 1519


Former Members


NamePeriod
Shoma Iimura 2018.4-2021.3
Shunta Tamura 2018.4-2021.3
Runa Narumi 2019.4-2020.3
Kyohei Matsuya 2019.4-2020.3
Yuki Takahashi 2018.4-2019.3